De dirigent

Ons koor staat onder leiding van Wim Rouw, hij dirigeert het koor en begeleidt op de piano.

Wim Rouw is sinds april 2005 dirigent van Inspiration. Van jongs af aan was hij al bezig met muziek, een hobby die uitgroeide naar een vak. Op zijn achttiende begon hij aan een studie aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle waar hij afstudeerde op hoofdvak trombone en bijvak piano. Hij speelde in zeer veel verschillende orkesten; Jazz, klassiek, pop en zo’n beetje alles wat er tussen zit voor hij het waagde om voor een koor te gaan staan. Hij begon het na enige tijd echt leuk te vinden en in datzelfde jaar was hij dirigent van drie koren. Gospel heeft zijn hart omdat het een combinatie is van muziek en beleving. Muziek wat je blij maakt, waar je vrolijk van wordt, omdat God zijn Zoon zond opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!

Naast deze repetities geeft onze dirigent koorscholing waar je je als lid voor op kunt geven. Af en toe komt iemand van buitenaf om speciale training te geven.

Wim Rouw, dirigent

Matthijs Rouw, drummer